آذر فیروزی راد متولد آذر ۱۳۴۲، دکتری ادبیات فارسی و مدرس ادبیات و داستان نویسی، سالها است در این زمینه فعالیت داشته و فعالیت هایشان در زمینه پژوهش های ادبی و داستان نویسی به شکل کتاب و مقالات معتبر منتشر گردیده است. سخن مدرس: “امیدوارم آموزشهای داستان نویسی کمک موثری برای جوانان این مرز و بوم در جهت پرورش خلاقیت و نویسندگیشان باشد و رسالت خودمان را به خوبی بتوانیم به سرانجام برسانیم.”