سخنان ابتدایی
محتوای دوره
سخنان پایانی

تقسیم بندی داستان از نظر حجم

ما میتونیم داستان را از نظر های مختلف تقسیم بندی کنیم. ولی “حجم” و “موضوع” از همه نظر های دیگه مهم تر هست که توی این بخش به حجم و توی بخش بعد به موضوع اشاره خواهیم کرد. 👇

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://academy.dastannevis.com/?p=2756