سخنان ابتدایی
محتوای دوره
سخنان پایانی

تکالیف (درس اول)

 

۱- پنج تا سوژه بنویسید با نشانه‌های بیرونی آنها و چیزهایی که دیدید که این نشانه‌ها بر شما تأثیر گذاشته.

۲- داستان چه فرق اساسی با قالب‌های دیگه نمایشی داره مثل مقاله…؟

۳- قالب‌های دیگه نگارشی منثور غیر از داستان را نام ببرید.

۴- بنیانگذار داستان کوتاه در ایران را نام ببرید.

 


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://academy.dastannevis.com/?p=3082